Startsiden

Magasiner

Utgivelser

Bedriftsprofilen

Annonsepriser

Annonseformater

Nytt om navn

Kontakt oss / Tips oss

Helside utfallende 210x297mm + 5 mm bleed.
Helside 182x262mm
Halvside liggende 182x128 mm
Halvside stående 88x262mm
Kvartside 88x128mm

 

Annonseformater

 

 

Vær oppmerksom på at ved utfallende annonser bør annonsen ha en marg på
minst 1,5 cm på hver side pga. ryggen på magasinet.